امروزخیلی دلم واستتنگه محمد خیلی...اونقدرکه سراغ اون دفتر خاطراتم رفتم دفتری که 4ساله به نام توگلم تموم خاطرهای باهم بودنمون ... ادامه مطلب
/ 18 نظر / 69 بازدید
مرداد 87
10 پست
تیر 87
27 پست
خرداد 87
8 پست