و عشق آغاز شد

 

وعشق آغاز شد...

اون روزی رو که تو دلم پا گذاشتی رو هیچوقت فراموش نمیکنم....لحظه آشنایی...توی اون لحظه،لحظه ای به من دادی که از همه ی دنیا برام باارزشتره....چه زیبا بود آن روز و آن لحظه..........لحظه لحظه ی عشق بود...

یه عشق پاک واقعی....

/ 0 نظر / 21 بازدید