درد دوری

 

تا بنگری چه میکشم ازدوریت شبی 

                             

بگذار پا به دیده من تا بگویمت                     

 

دلم برات تنگ شده کجاییییی؟؟؟؟آخه خدایا تا کی انتظار؟؟؟؟؟

 

/ 0 نظر / 65 بازدید