محصول عشق

 

محصول عشق

راستی بهم تبریک نمیگین: فکر میکردم امنتحانامو بددادم.ولی دیروزکارنامه ام و گرفتم با معدل: 70/ 19 .......... فهمیدم هنوز عاشقی مخمو خراب نکرده .   

شاگرد ممتاز مدرسه ؛رشته هنر ببین عشق چی کرده!!!!!!

دیپلممو گرفتم راحت................... وای کنکورررررررررررررررررررر خدا به دادم برسه سال آینده.....هنوزم باورم نمیشه .....مامانموبگو چقدرخوشحال شد.آخه بهش گفته بودم امتحانامو افتضاح دادم.......

 

/ 0 نظر / 42 بازدید