عشق منی مادر

مادر عزیزم روزت مبارک         الهی همیشه سر افراز باشی.

مادر عزیزم تقدیم باعشق به قلب مهربونت که به خاطر بچه هات توی زندگی مشکلات زیادی رو تحمل کردی تا ما بزرگ بشیم وآرزوهای دلتو برآورده کنیم.خدایا این قدرتو به مابده

تا آبرومندنزد مادرای عزیزسر بلند کنیم. مادر گلم تا همیشه مدیون مهربانی های بی نهایتتهستم زیباترین کلمه برلب های بشریت کلمه«مادر»وزیباترین آوا،آوای«مادرم» است

. این کلمه آکنده از عشق و امید است، کلمه شیرینو مهر انگیز که از اعماق

قلب بر می خیزد وزیبائی است . مادر همه چیز ماست مادر

آن روح جاودانی است که لبریز از عشق

و زیبائی است.

تویی

 

/ 0 نظر / 12 بازدید