به جرم عشق

به جرم عشق.

توکوچه پس کوچه های دنیا...پریشون آشفته دنبال او بودم...سراغشو از آسمون وزمین گرفتم ازگلای باغچه... آره به دنبال او....مثل اینکه در خواب بودم...تورویا ...دنبال او اونی که 4سال پیش قلبمواسیر خودش کرد.....آره درست پیداش کردم اون ...تو بودی ...تو.م.....احساسم اشتباه نبودتو همون رباینده ی قلبم بودی...... وتو گفتی که تو منو مجازات کردی،منوحبس کردی تو قلبت به جرم عشق.....

 

/ 0 نظر / 48 بازدید