بهای عشق ما

گل من کاش میشد تموم احساسمو به تحریردرمی آرودم...کاش میشد می اومدم کنار پنجره ی دلت وفریاد میزدم.... دوستت دارم .م. .... کاش میشد یه جور فاصله هارو کم کردتادیگه توی لحضه های بی کسیم چیزی به اسم انتظار نباشه.خدایا یعنی بهای عشق پاک ما اینه؟؟؟؟ حسرت،غم،انتظار،گریه واشک ونا امیدی؟؟؟؟....کاش میشد خیلی راحت به چشمای مهربونت چشم میدوختمو اونقدرتماشات میکردم تا دلم دیگه تورو بهونه نگیره و اشک نریزه.......

کاش کاش کاش.................

رویاهای ما عاشقا همش ای کاشه که هیچ وقت هم واقعی نمیشه مگر توی همون رویاهامون....................................

/ 0 نظر / 13 بازدید