من از خدامه

 

تقدیم به عزیزم                                                    من از خدامه

به من نگاه کن واسه ی یه لحظه

نگات به صدتا آسمون می ارزه

من از خدامه بکشم نازتو

تا بشنوم یک لحظه آوازتو

من از خدامه

 من از خدامه

من از خدامه بمونی کنارم

من که بجز تو کسی رو ندارم

من از خدامه که نباشه دوری

فقط دلم میخواد بگی چه جوری؟؟؟؟

من ازخدامه که یه روز دعامون

بره تو آسمون پیش خدامون

به عشق اونکه بعد اون همه درد

خدای ما نگاهی هم به ماکرد

من از خدامه

 

/ 0 نظر / 57 بازدید