خداحافظی دوهفته ای

 

 

خداحافظ همین حالا

 

خداحافظ همین حالا

همین حالا که من تنهام

به شرطی که بفهمی ترشده چشمام

خداحافظ کمی غمگین

بیاد اون همه تردید

بیاد آسمونی که منو ازچشم تو می دید

اگه گفتم خداحافظ

 نه اینکه رفتنم ساده است

نه اینکه میشه باورکرد

دوباره آخر جاده است

خداحافظ واسه اینکه نبندم دل به رویاها

بدونی .م.همینه رسم این دنیا

خداحافظ    خداحافظ    خداحافظ

همین حالا خداحافظ

 

تا یکم مرداد.....دیگه بای بای

 

 

/ 0 نظر / 40 بازدید