چقدر زیباست روز به هم رسیدن

 

 

چقدرزیباست که امروزصدای تورا میشنوم.صدایی که یادآورهزاران خاطره است....چقدرزیباست که تورا خواهم دید،امروز.....چقدرزیباست که باتو هستم امروز...

چقدرزیباست که تمام خاطرات گذشته امروزباردیگردرذهن ما نقش می بندد...زیباست که درکنارهم خواهیم بود بدون هیچ فاصله ای....چقدرزیباست که امروززندگی میکنیم،نفس میکشیم،می خندیم ومی گرییم،تا فرداباهم بمانیم، برای همیشه....وآن روز،روزبه هم رسیدن است..........

 

/ 0 نظر / 94 بازدید